Kierunki studiów

Wybór właściwego kierunku studiów nie jest sprawą prostą. Dzięki nam dowiesz się jakie kierunki studiów są popularne i przyszłościowe. Perspektywiczny kierunek studiów, to Twoja szansa na dobrą pracę.

Najnowszy
Najczęściej oglądane
Najczęściej komentowane
Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

“Papiernictwo i poligrafia to jeden z niewielu kierunków studiów, gdzie na studiach przydają się specyficzne predyspozycje. Z jednej strony warto mieć zmysł artystyczny, a z drugiej politechniczną dokładność i skrupulatność” – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej prowadzącego te studia. Jeśli szukasz zatem perspektywicznego kierunku studiów, który umożliwi …Read more »

Najmłodsze studia prawnicze w Polsce – WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prawie 600 studentów, ponad 30 pracowników naukowych tworzy nowy Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ruszył w październiku 2014 roku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Zielonogórskim wyróżnia unikalny program nauczania. Jak tłumaczą władze Wydziału, są to studia ukierunkowane na kształcenie w wykonywaniu konkretnych zawdowów prawniczych. Już od pierwszego roku profiluje się na UZ ścieżkę edukacji …Read more »

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej i projekt Foresight „POLSKA 2020”

Projekt Foresight „POLSKA 2020” ma za zadanie wspomóc rozwój województwa podlaskiego, którego główną jego siłą napędową mają się stać nanotechnologiczne innowacje. Nanotechnologia to zestaw technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach od 0,1 do 100 nanometrów, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. W realizację projektu zaangażował się zespół naukowy z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, …Read more »

Przetwarzanie języka naturalnego – nowy kierunek na Uniwersytecie Gdańskim

Czy można studiować “przetwarzanie języka naturalnego”? Tak, to interdyscyplinarne połączenie studiów filologicznych i informatycznych. Studia prowadzone są jako specjalność na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Można nauczyć się tam technologii wykorzystywanych przy komendach głosowych w technologiach IT, ale i w rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na Wydziale Filologicznym UG

Filologia rosyjska: czy warto wybrać ten kierunek studiów?

Studia dedykowane są w pierwszej kolejności osobom, które oprócz języka rosyjskiego chcą poznać również tradycje, bogatą kulturę, literaturę i historię rosyjskiego obszaru językowego. Warto wspomnieć, iż język rosyjski jest jednym z pięciu oficjalnie obowiązujących w Organizacji Narodów Zjednoczonych i zalicza się do wąskiego grona języków powszechnie wykorzystywanych w różnych środowiskach biznesowych. Więcej informacji na temat …Read more »